Středa, 20. března 2019

ÚZSVM pomáhá zajistit prostory pro plánované Sčítání lidu

07.11.2018
Českobudějovická regionální dislokační komise zahájila schvalování dislokací zaměstnanců Českého statistického úřadu pro potřeby Sčítání lidu, domů a bytů.
Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích se obrátil Český statistický úřad s žádostí o vyhledání volných kancelářských prostor za účelem plánovaného Sčítání lidu, domů a bytů České republiky. Díky vynikající spolupráci členů Regionální dislokační komise v Českých Budějovicích se podařilo v krátké době vytipovat vhodné kanceláře.
 
Prostory zaměstnancům ČSÚ pro výkon sčítání poskytne pracoviště ÚZSVM v Táboře. V městech Písek a Český Krumlov byly ČSÚ nabídnuty a schváleny k užívání kanceláře v administrativních budovách Generálního finančního ředitelství. Podařilo se tak zajistit dislokaci šesti zaměstnanců ČSÚ k bezúplatnému užívání ve státních budovách o celkové kancelářské ploše 64 m2. V součinnosti s Úřadem práce a Ministerstvem zemědělství budou dislokační komisi předloženy ke schválení další dislokační záměry ve věci akce sčítání. Všechny nové kanceláře ve státních objektech jsou v evidenci Centrálního registru administrativních budov.
 
Populační census v České republice probíhá každých deset let. Historicky první sčítání obyvatelstva na českém území se konalo v roce 1869. To poslední z nich se uskutečnilo v roce 2011.