Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM převedl bezúplatně obci Baška pozemek k vybudování chodníku

12.08.2019
ÚZSVM převedl bezúplatně obci Baška pozemek k vybudování chodníku
Frýdecko-místecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo pozemek o výměře 39 m2, na kterém se nachází místní komunikace, bezúplatně do vlastnictví obce Baška.

Zatímco v současné době se na pozemku nachází pouze těleso silnice I. třídy pro motorová vozidla, do budoucna má obec záměr na okraji komunikace vystavět chodník, který přispěje k bezpečnosti provozu v oblasti, jelikož se jedná o hlavní cestu směřující k přehradě Baška.

Stát tento pozemek, jehož původním vlastníkem byla Akciová společnost „Cihelia“, továrna na výrobu cihel a jiného stavebního materiálu v Bašce, získal před více než 70 lety na základě dekretu prezidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků z roku 1945. Stát po znárodnění akciové společnosti vložil veškerý její majetek do národního podniku Moravskoslezské cihelny. Tento podnik za svou existenci změnil několikrát název a v roce 1981 převedl tento pozemek z důvodu nepotřebnosti pro svou činnost do správy Okresního národního výboru Frýdek-Místek. 

Z důvodu zájmu obce Baška o výstavbu chodníku, rozhodl ÚZSVM o nepotřebnosti tohoto pozemku pro stát a s odůvodněním veřejného zájmu ho převedl do vlastnictví obce.