Úterý, 20. srpna 2019

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek obci Diváky

08.02.2019
ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek obci Diváky
Břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo obci Diváky pozemek, na kterém je umístěn válečný hrob.
Jedná se o válečný hrob – pískovcový pomník věnovaný padlým hrdinům I. světové války o čtvercovém půdorysu. Vlastní pomník je ve tvaru pylonu, na němž spočívá busta T. G. Masaryka. Obec Diváky pomník nově zrestaurovala k výročí 100 let vzniku republiky. Převodem pozemku do vlastnictví obce Diváky je nadále zajištěna přístupnost pro veřejnost.