Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl pozemky v obci Perná a Pohořelice

02.10.2019
ÚZSVM převedl pozemky v obci Perná a Pohořelice
Břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemek o výměře 118 m2, na kterém se nachází účelová komunikace vedoucí k rodinným domům a také k zemědělským obdělávaným celkům, do vlastnictví obce Perná.
Převodem pozemku do vlastnictví obce Perná bude i nadále zajištěn veřejně přístupný charakter tohoto pozemku.
 
Břeclavské pracoviště také bezúplatně převedlo pozemky v katastrálním území Smolín o celkové výměře 5 819 m2 do vlastnictví města Pohořelice. Pozemky se nachází v zastavěném území města Pohořelice.
 
Zčásti se na pozemcích nachází místní komunikace IV. třídy -  chodníky pro pěší, z větší části jde o pás pozemků přiléhajících k silnici III. třídy. Na pozemcích se nachází zpevněné vjezdy do rodinných domů. V souladu s již zpracovaným projektem je záměrem města Pohořelice tyto chodníky opravit a na části pozemků vybudovat chodníky nové.