Pátek, 22. listopadu 2019

ÚZSVM převedl v Dolní Lhotě pozemek v areálu pískovny

20.08.2019
ÚZSVM převedl v Dolní Lhotě pozemek v areálu pískovny
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pozemek o výměře 1 832 m² v katastrálním území Dolní Lhota. Výtěžek z prodeje činil 669 000 Kč.
Pozemek se nachází v areálu úpravny a povrchového lomu v Dolní Lhotě poblíž Rájce-Jestřebí, kde provádí nový majitel pozemku těžební činnost. Část pozemku tvoří přístupovou cestu a je zde umístěna část konstrukce váhy pro nákladní automobily. Dobývací prostor byl zaevidován Státním báňským úřadem pro těžbu slévárenských písků. Přímým prodejem došlo k sjednocení vlastnických práv nemovitostí nacházejících se v areálu. ÚZSVM hospodařil s tímto majetkem po již zaniklém státním subjektu Moravské keramické závody Rájec – Jestřebí, státní podnik.