Úterý, 20. srpna 2019

ÚZSVM převzal budovu Městského úřadu v Náchodě

15.05.2019
ÚZSVM převzal budovu Městského úřadu v Náchodě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převzal budovu Městského úřadu v Náchodě.
Převzetí budovy byl časově náročný úkol. Péče o takto rozsáhlou budovu a její technické vybavení bude úkolem ještě větším. Aktuálně je potřeba budovu s více jak 200 místnostmi zavést do účetní evidence majetku státu, navázat na ně příslušné dodavatelské a odběratelské vztahy, zajistit proškolení provozních zaměstnanců k obsluze technického zázemí budovy. Plánována je také celková, finančně náročná rekonstrukce budovy.
Administrativní budova již jednou v rukou státu byla, a to do roku 2006, kdy byla bezúplatně převedena městu Náchod. V roce 2006 byly do budovy umístěny různé odbory Městského úřadu Náchod, které spolu s Okresním soudem v Náchodě, Probační a mediační službou a Státním pozemkovým úřadem budovu plně obsadily. V této době bylo plánováno, že Ministerstvo spravedlnosti postaví v Náchodě novou budovu justičního paláce a okresní soud tak budovu města uvolní.
 
Vzhledem k tomu, že z výstavby justičního paláce sešlo, navrhlo město Náchod uvolnit tuto administrativní budovu, přestěhovat své zaměstnance a budovu opětovně převést zpět do vlastnictví státu. Tuto informaci přijal pozitivně zejména Okresní soud v Náchodě, který v současných podmínkách nemohl zcela dodržet Instrukce Ministerstva spravedlnosti o zásadách zabezpečení justičních objektů, ani zásady hygienických norem pracoviště.