Neděle, 26. května 2019

ÚZSVM připadly pozemky v pražské Písnici původně zapsané na zemřelou v roce 1966

13.03.2019
ÚZSVM připadly pozemky v pražské Písnici původně zapsané na zemřelou v roce 1966
Pražské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových šetřením zjistilo, že původní majitelka pěti pozemků v pražské čtvrti Písnice, které byly zapsány v seznamu pozemků vedených na tzv. nedostatečně identifikované vlastníky, zemřela již v roce 1966.
 
Původní dědické řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím Státního notářství Praha západ, kterým bylo nabytí dědictví potvrzeno dědicům ze závěti, a to synovcovi zemřelé osoby a z části pozemky přešly na stát jako dědice ze závěti. U dodatečně objeveného majetku zemřelá za dědice určila stát. Soud proto jednal pouze s ÚZSVM. Celková výměra všech pěti pozemků přesahuje 1 800 m2. Jelikož dva pozemky spadají svým charakterem do zemědělského půdního fondu, budou na základě ustanovení zákona o majetku státu nabídnuty Státnímu pozemkovému úřadu. Ostatní tři pozemky budou nabídnuty k využití ostatním organizačním složkám státu, v případě jejich nezájmu pak veřejnosti.
Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.
Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků zveřejňuje ÚZSVM na svých webových stránkách. Obsahuje údaje o 197  tisících nemovitostech, z toho je 190  tisíc pozemků a 6  tisíc staveb. Nedostatečně identifikovaných fyzických osob se v něm nachází zhruba 147 tisíc osob. Kolem 11 tisíc položek je zapsáno na zcela neznámé vlastníky. Další informace naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.