Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal část pozemku po neexistujícím subjektu v Sedlnici

19.08.2019
ÚZSVM prodal část pozemku po neexistujícím subjektu v Sedlnici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně vyhověl žádosti vlastníků rodinného domu a přímým prodejem jim prodal sousední pozemek v obci Sedlnice o výměře 76 m2 za částku ve výši 28 000 Kč.
Původní pozemek byl podstatně větší, měl rozlohu 894 m2 a byl částečně zastavěn místní komunikací ve vlastnictví obce, část byla tvořena bývalým mlýnským náhonem s doprovodnou zelení, část se nacházela v oplocené zahradě rodinného domu sousedních vlastníků. S ohledem na skutečný způsob využití jednotlivých částí pozemku bylo nutné provést jeho geometrické rozdělení.  
 
Největší část pozemku o rozloze 536 m2 pod místní komunikací byla bezúplatně převedena do vlastnictví Sedlnice, druhá část pozemku, byla přímým prodejem prodána vlastníkům navazujícího rodinného domu a třetí část bude nabídnuta prostřednictvím elektronického aukčního systému.
 
Původně se jednalo o majetek bývalého Místního národního výboru v Sedlnicích, který přešel do vlastnictví státu v roce 2013 podle zákona České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí z roku 1991.