Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal dva pozemky v Dědicích u Vyškova za 180 tisíc korun

23.08.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky v Dědicích u Vyškova za 180 tisíc korun
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 399 m2 za 180 000 Kč.
První z pozemků se nachází v katastrálním území Dědice u Vyškova, druhý pak v katastrálním území Vyškov. Oba pozemky na sebe navazují a tvoří zelený pás mezi komunikací a betonovým plotem průmyslového areálu. V územním plánu města Vyškov jsou začleněny do plochy výroby a skladování.
Na prodej pozemků bylo vyhlášeno výběrové řízení s následnou aukcí a pozemky byly prodány za kupní cenu 180 000 Kč. Tato částka byla odvedena do státního rozpočtu.
ÚZSVM získal pozemky po zaniklém státním subjektu.