Středa, 23. října 2019

ÚZSVM prodal hotel na Šumavě za 9,4 milionu korun

11.07.2019
ÚZSVM prodal hotel na Šumavě za 9,4 milionu korun
Klatovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu se podařilo prodat ve výběrovém řízení s aukcí ve známém horském středisku Železná Ruda budovu bývalého hotelu DIX spolu s přilehlým pozemkem za více než 9 milionů korun.
Hotel se nachází na okraji města Železná Ruda ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava. Byl postaven v roce 1978 jako výchovné a rekreační středisko Socialistického svazu mládeže. Jedná se o zděnou budovu v kombinaci s kamenem a dřevem.  Svým vzhledem zapadá provedení stavby do koloritu šumavské krajiny.
Celý objekt má 3 nadzemní podlaží a půdu. Přízemí, které kromě vinárny sloužilo především jako technické zázemí hotelu – kuchyně, sklady, dílna a kotelna, je částečně zapuštěné v terénu. V prvním patře měli tehdejší rekreanti k dispozici restauraci, rozlehlou terasu, bar, recepci a pokoje se sociálním zařízením. V posledním patře se nacházely pokoje pro hosty, z nichž některé měly balkon a též své vlastní sociální zařízení. Stavba je napojena na rozvod plynu, elektrické energie, vodu a kanalizaci. Od roku 2012 je hotel uzavřen.
Součástí prodeje byl také přilehlý téměř tři čtvrtě hektarový pozemek využívaný částečně jako parkovací a manipulační plocha a příjezdová cesta. Zbývající část je porostlá travním porostem a dřevinami typickými pro tuto oblast.
Budova hotelu a pozemky byly nabídnuty za 9 400 000 Kč. Do výběrového řízení podal nabídku jeden zájemce, jenž se stal zároveň vítězem.
 
ÚZSVM získal tyto nemovitosti na základě souhlasného prohlášení od Mladých sociálních demokratů, kteří nabyli budovu i pozemky smlouvou o bezúplatném převodu, ovšem porušili podmínky stanovené v této smlouvě původním vlastníkem, tedy Českou republikou, zastoupenou Fondem dětí a mládeže.