Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal po 96 příhozech v Olomouci dům za 355 tisíc korun

20.03.2019
ÚZSVM prodal po 96 příhozech v Olomouci dům za 355 tisíc korun
Olomoucké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s následnou aukcí pozemek v Olomouci o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba, která byla v minulosti užívána jako holírna či mandlovna prádla.
Minimální kupní cena byla pro výběrové řízení s následnou aukcí stanovena ve výši 61 000 Kč. Do výběrového řízení byly podány celkem 4 nabídky, z nichž nejvyšší nabídnutá cena činila 112 000 Kč. V následné aukci padlo celkem 96 příhozů a kupní cena se vyšplhala o 482 % na konečných 355 000 Kč. Novým majitelem pozemku, který se nachází v centru města, se stalo město Olomouc.
 
Pozemek získal ÚZSVM v souvislosti se zrušením Okresního úřadu v Olomouci.