Sobota, 28. března 2020

ÚZSVM prodal rodinný dům v Lužci nad Vltavou za 920 tisíc korun

25.03.2020
ÚZSVM prodal rodinný dům v Lužci nad Vltavou za 920 tisíc korun
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve veřejné dražbě rodinný dům postavený odhadem v roce 1935 včetně pozemku o výměře 158 m2 za 920 000 korun.
Nemovitosti se nacházejí v obci Lužec nad Vltavou v blízkosti fungujícího přívozu. Kousek od domu je v současné době budována přes řeku moderní lávka pro cyklisty a pěší. Po rozsáhlé povodni v roce 2002 byl dům tehdejším vlastníkem rekonstruován, avšak jeho přestavba nestačila být dokončena. Po jeho smrti a komplikovaném dohledávání dědiců v rámci dědického řízení připadla nemovitost státu jako odúmrť.

Nejnižší podání v dražbě bylo stanoveno na 550 000 korun. Skutečnost, že je o nemovitosti v romantické lokalitě u řeky Vltavy zájem, potvrdil i samotný průběh dražby. Po několika příhozech cena vzrostla o 370 000 korun na konečnou částku 920 000 korun.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu
.