Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM prodal u jezera Chmelař 11 pozemků dříve evidovaných na neznámého vlastníka

11.06.2019
ÚZSVM prodal u jezera Chmelař 11 pozemků dříve evidovaných na neznámého vlastníka
Litoměřické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo 11 pozemků o celkové rozloze 427 m2 u jezera Chmelař v katastrálním území Úštěk.
Pozemky leží na okraji města Úštěk v oploceném areálu chatové osady u jezera Chmelař. Na pozemcích stojí rekreační chatky ve vlastnictví kupujícího, ostatní prodané pozemky slouží jako rekreační plocha v uzavřeném areálu, který vlastní právě kupující.
 
V minulosti byly všechny pozemky v katastru nemovitostí evidovány na neznámého vlastníka. Při prověřování nabývacích titulů k pozemkům ÚZSVM oslovil s žádostí o poskytnutí dokladů Katastrální pracoviště Litoměřice, Státní pozemkový úřad, Státní oblastní archiv Litoměřice a Státní okresní archiv v Lovosicích. Na základě poskytnutých podkladů bylo zjištěno, že nabývací tituly svědčí pro vlastnictví státu, a proto byly pozemky na základě prohlášení zapsány na list vlastnictví ČR-ÚZSVM. Z dokladů osvědčujících vlastnické vztahy v minulosti vyplynulo, že u pozemků byli v pozemkových knihách jako poslední vlastníci zapsáni občané německé národnosti, pozemky poté přešly na Československý stát dekretem prezidenta republiky z roku 1945, poté byly dány do přídělu a nakonec se všichni přídělci pozemků vzdali ve prospěch Československého státu ve veřejném zájmu pro obnovení rybníka.
Nový majitel získal pozemky v areálu za kupní cenu ve výši 139 550 Kč. A protože všechny pozemky leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, bylo podmínkou platnosti kupní smlouvy udělení schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí.