Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal v elektronické aukci čtyři obrazy za 9 tisíc korun

14.01.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci čtyři obrazy za 9 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně čtyři obrazy po ženě z Děčína, která zemřela bez dědiců.
Jednalo se o díla s názvem Cesta se stromořadím, Scenérie se skupinou stromů, Horská krajina s domy a Mořský motiv s loděmi. ÚZSVM obrazy nejdříve nabízel prostřednictvím webových stránek státním institucím k bezúplatnému převodu. Žádná z nich však o ně neprojevila zájem, proto bylo rozhodnuto o jejich prodeji prostřednictvím elektronického aukčního systému. Všechny obrazy se podařilo prodat hned v prvním nabídkovém kole.

Největší zájem byl o olej na plátně s názvem Mořský motiv s loděmi o rozměrech 50 x 69 cm. Nejnižší podání u tohoto obrazu bylo stanoveno ve výši 1 500 Kč. Aktivně se do vyhlášené aukce zapojilo 7 účastníků aukce, v průběhu aukce padlo 57 příhozů, přičemž 3 účastníci se začali vzájemně přehazovat dvě hodiny před plánovaným ukončením aukce. Do doby ukončení aukce padlo 47 příhozů a nakonec obraz získal účastník aukce, který to vydržel nejdéle a přihodil na konečnou částku 7 500 Kč. Cena obrazu tak byla nakonec navýšena přesně pětkrát.  
Grafický list Cesta se stromořadím o rozměrech 21 x 29 cm od autora Leo Horsta byl nabízen za nejnižší podání 500 Kč. Aktivním účastníkem aukce byl jediný zájemce, který potvrdil nejnižší podání a dále ještě navýšil kupní cenu o 10 Kč.
Druhým nabízeným grafickým listem byl obraz s názvem Scenérie se skupinou domů o rozměrech 29 x 21 cm z počátku 20. století od stejného autora Leo Horsta. Obraz vydražil opět jediný účastník aukce za stanovené nejnižší podání ve výši 500 Kč.
Posledním prodaným obrazem byla intarzie s názvem Horská krajina s domy o rozměrech 43 x 62 cm bez označeného autora. O obraz projevili zájem 2 aktivní účastníci, jeden potvrdil nejnižší podání a druhý, vítěz aukce, přihodil ještě o 10 Kč více a odnesl si obraz za 510 Kč.
Všechny čtyři obrazy nakonec získal do svého vlastnictví stejný účastník aukce za celkovou částku 9 020 Kč.
Elektronický aukční systém, který slouží k prodeji nepotřebného movitého i nemovitého státního majetku, spustil ÚZSVM v roce 2018. Elektronické aukce se může účastnit každá fyzická či právnická osoba, která je zaregistrovaná v systému. Elektronický aukční systém naleznete zde: http://bit.ly/ElektronickeAukce.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.