Pátek, 22. listopadu 2019

ÚZSVM prodal ve Františkově pozemek zapsaný na neexistující státní podnik

14.10.2019
ÚZSVM prodal ve Františkově pozemek zapsaný na neexistující státní podnik
Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o rozloze 1 627 m2 ležící v katastrálním území Františkov u Liberce za 675 000 korun.
Zatravněný pozemek obdélníkového tvaru získal ÚZSVM do svého majetku na základě ohlášení. Před tím byl v katastru nemovitostí zapsán na dnes již neexistující státní podnik Nábytek Brno. Z prověřených nabývacích listin k pozemku například vyplynulo, že současný pozemek vznikl z pozemků bývalého pozemkového katastru, které byly v minulosti předmětem konfiskace. Československý stát je pak nabyl v roce 1966 darovací nabídkou, následně je Městský národní výbor Liberec převedl hospodářskou smlouvou do správy Státního plemenářského ústavu v Doubí u Liberce. V roce 1985 pak došlo k převodu správy pozemku na Nábytek, podnik, který se později rozdělil na odštěpné závody a pozemek tak byl nakonec evidován na Nábytek Brno, odštěpný závod 04 Liberec, který byl dle výpisu z obchodního rejstříku vymazán v roce1993.
 
Ze získaných podkladů tedy nakonec vyplynulo, že se jedná o majetek, o němž bylo zjištěno, že s ním žádná organizační složka nehospodaří, proto byl pozemek zapsán na list vlastnictví ÚZSVM.
O pozemek dlouho nikdo neměl zájem. Dva zájemci se nakonec našli až v desátém kole výběrového řízení, pro které byla minimální kupní cena stanovena ve výši 471 120 korun. Ze dvou předložených nabídek v listinné podobě činila vyšší nabídka rovných půl milionu korun. Oba účastníci výběrového řízení měli zájem o účast v následné aukci. Minimální částka příhozu ke zvýšení kupní ceny byla stanovena ve výši 5 000 korun. V průběhu následné aukce oba účastníci učinili 10 příhozů. Vítěz aukce získal nakonec pozemek za 675 000 korun.