Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení pozemek v Holešově

23.10.2019
ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení pozemek v Holešově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži prodal pozemek o výměře 303 m2 v katastrálním území Holešov.
Pozemek, který se nachází v zastavěném území města Holešov, získala do svého vlastnictví fyzická osoba, a to za částku 29 607 Kč, která byla odvedena do státního rozpočtu. 
 
Stát nabyl předmětný pozemek na základě Výměru Ministerstva průmyslu podle ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. O převod pozemku neprojevila zájem žádná státní instituce.