Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení rodinný dům za 1 900 000 Kč

10.10.2019
ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení rodinný dům za 1 900 000 Kč
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v prvním kole výběrového řízení s následnou aukcí rodinný dům se dvěma pozemky v katastrálním území Vyškov o celkové výměře 597 m2.
Jedná se řadový rodinný dům ve Vyškově o dvou obytných místnostech, kuchyni a verandě. Stavba z roku 1920 je ve zhoršeném technickém stavu a je delší dobu neužívána. Součástí prodeje bylo i bytové zařízení.
Minimální kupní cena pro 1. kolo výběrového řízení byla stanovena ve výši 1 414 000 Kč. Do výběrového řízení bylo doručeno šest nabídek. Do následné aukce postoupilo pět zájemců a po deseti příhozech byl dům s pozemky prodán za kupní cenu 1 900 000 Kč. Kupní cenu se tak podařilo navýšit o 486 000 Kč. Tato částka byla odvedena do státního rozpočtu. Nemovitosti nabyl ÚZSVM na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 jako odúmrť. 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.