Čtvrtek, 25. dubna 2019

ÚZSVM prodal vlastníkovi historického domu v centru Jindřichova Hradce pozemek pod budovou

16.04.2018
ÚZSVM prodal vlastníkovi historického domu v centru Jindřichova Hradce pozemek pod budovou
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodalo vlastníkovi historického měšťanského domu v centru Jindřichova Hradce pozemek pod budovou. Parcela o výměře 234 m² byla prodána za 292 100 Kč, tato částka se stala příjmem státního rozpočtu.
 
Měšťanský dům č. p. 81 je nemovitou kulturní památkou, zapsanou od roku 1963 do státního seznamu nemovitých kulturních památek Jihočeského kraje. Objekt je v zástavbě za kostelem Nanebevzetí Panny Marie významným prvkem v urbanistické struktuře města.
Dům včetně pozemku přešel do vlastnictví státu na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. Objekt nejprve vlastnil Městský národní výbor Jindřichův Hradec, který budovu v roce 1968 prodal výrobnímu družstvu invalidů. Pozemek zůstal v majetku státu, družstvo invalidů jej užívalo bezplatně na základě smlouvy o trvalém užívání. V roce 1998 došlo k prodeji budovy nynějšímu vlastníku, který dům zrekonstruoval. Nynějším prodejem parcely došlo ke smysluplnému sjednocení vlastnictví budovy a pozemku.