Středa, 23. října 2019

ÚZSVM pronajal pozemek na území III. zóny Krkonošského národního parku

11.07.2019
ÚZSVM pronajal pozemek na území III. zóny Krkonošského národního parku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově pronajalo na území III. zóny Krkonošského národního parku část pozemkové parcely o výměře 358 m2 v e vesnici Dolní Lysečiny.

Dolní Lysečiny jsou malá vesnice, část obce Horní Maršov. Nachází se asi 2 km na sever od centra Horního Maršova. Při sčítání lidu zde trvale žilo pouhých šestnáct obyvatel.

Nájemce chtěl původně pronajatý pozemek odkoupit, ale schválená novela zákona o ochraně přírody a krajiny stanovuje, že na území národních parků nelze prodat pozemky, které jsou ve vlastnictví státu. Pozemek získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Trutnově jako tzv. odúmrť, tedy pozůstalost osoby bez dědiců.

Nájemné za pronajatý majetek se sjednalo ve smyslu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Smlouva byla uzavřena na období osmi let.