Čtvrtek, 18. července 2019

ÚZSVM prošetřil pozemky zapsané na nedostatečně identifikované vlastníky v pražských Kyjích

13.09.2018
ÚZSVM prošetřil pozemky zapsané na nedostatečně identifikované vlastníky v pražských Kyjích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze prověřoval pozemky zapsané v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, které leží v areálu soukromé firmy. V uzavřeném areálu této firmy v pražských Kyjích se nachází celkem 10 pozemků, na kterých mají určitý vlastnický podíl nedostatečně identifikovaní vlastníci.

ÚZSVM se zhruba po roce pátrání podařilo zjistit, že všech šest nedostatečně identifikovaných vlastníků je již po smrti a podal k příslušným soudům návrhy na dodatečná projednání dědictví. Tímto krokem ÚZSVM významně napomohl soukromé firmě k ucelení vlastnických vztahů v jejím areálu, neboť do současné doby nebylo možné s nikým jednat o případném prodeji.

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.

Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků zveřejňuje ÚZSVM na svých webových stránkách. Obsahuje údaje o 240 tisících nemovitostech, z toho je 230 tisíc pozemků a 8,5 tisíce staveb. Nedostatečně identifikovaných fyzických osob se v něm nachází zhruba 160 tisíc a přibližně 1 600 právnických osob. Kolem 11 tisíc položek je zapsáno na zcela neznámé vlastníky. Další informace naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.