Pondělí, 24. června 2019

ÚZSVM se postaral o auto obývané bezdomovci

11.10.2018
ÚZSVM se postaral o auto obývané bezdomovci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni spravoval jako součást pozůstalosti po zemřelém, který zemřel již v roce 2015, i osobní automobil zn. Peugeot. Vozidlo bylo zaparkováno v plzeňské části Skvrňany, kde se po změně dopravního značení stalo překážkou v provozu.
ÚZSVM automobil proto přemístil na veřejné parkoviště, kde mělo zůstat do skončení řízení o pozůstalosti. Ta je však předlužena a řízení před notářem je proto zdlouhavé. Obyvatelé okolních domů zjistili, že vozidlo je otevřeno a žijí v něm zřejmě dva bezdomovci. Z obav před znečišťováním okolí či vznikem požáru, který by při letošním suchu mohl mít dalekosáhlé následky, se obrátili se na nedalekou služebnu Policie ČR. Ta na základě předchozí spolupráce požádala ÚZSVM o řešení této situace.
 
Vozidlo je zřejmě neprodejné, do skončení pozůstalostního řízení jej však ÚZSVM nemůže předat k ekologické likvidaci. ÚZSVM proto využil memoranda uzavřeného s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje. Vozidlo bylo vyklizeno a hasiči jej odtáhli na vlastní zabezpečené parkoviště, kde bude umístěno do skončení řízení o pozůstalosti. Pokud připadne státu, bude využito rovněž hasičským záchranným sborem při nácviku vyprošťování osob při dopravních nehodách.