Úterý, 28. ledna 2020

ÚZSVM utržil za pozemek téměř trojnásobek násobek minimální kupní ceny

15.08.2019
ÚZSVM utržil za pozemek téměř trojnásobek násobek minimální kupní ceny
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získalo prodejem pozemku o 160 % více do státního rozpočtu.
Jednalo se o výběrové řízení s aukcí na pozemek o rozloze 7.270 m2 ležící v katastrálním území Bylany u Mostu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako vodní plocha, zamokřená plocha. Ve skutečnosti se jedná o pozemek ležící v okrajové části obce Malé Březno. Přístup na pozemek je po nezpevněné komunikaci. Pozemek je rovinatý a vyskytují se na něm okrasné listnaté rostliny.  K pozemku je zřízeno věcné břemeno, a to ochranné pásmo etylenovodu.
Dříve byl pozemek veden v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. Provedeným majetkoprávním šetřením bylo zjištěno, že pozemek byl původně tvořen z částí pozemkových parcel, které byly součástí různých zemědělských přídělů v katastrálním území Bylany. Poté byly tyto příděly rozhodnutím Okresního národního výboru v Mostě z roku 1957 přiděleny Státním statkům, národní podnik ředitelství v Mostě. V roce 1975 poté došlo k vytvoření Státního statku, oborový podnik Bílina, který z důvodu územního hlediska a účelné kombinace hospodářských činností sdružil do jedné řídící hospodářské jednotky původní jednotky – Státní statky v podobě národních podniků z celého území okresů Most a Teplice. Státní statky pak procházely transformacemi a následně byly postupně rozdělovány, slučovány, likvidovány a vymazávány z obchodního rejstříku. Výsledkem šetření pak bylo zjištění, že se jedná o majetek, který není ve správě žádné státní organizace, a že s ním nehospodaří žádná organizační složka státu ani státní organizace, a je s ním tedy příslušný hospodařit ÚZSVM.
Vzhledem k tomu, že jej ÚZSVM nepotřebuje ke své činnosti, vyhlásil na jeho prodej výběrové řízení s aukcí. Prodán byl hned v prvním kole výběrového řízení, pro které byla minimální kupní cena stanovena ve výši 50 000 Kč. Do výběrového řízení zaslali své nabídky dva zájemci. A protože se otevírání obálek zúčastnili oba zájemci a měli také zájem o účast v následné aukci, začalo přihazování. Nejvyšší nabídka podaná v listinné podobě byla podána ve výši 61 000 Kč, minimální výše příhozu byla stanovena na 5 000 Kč. Oba účastníci aukce v jejím průběhu učinili celkem devět příhozů, během nichž se kupní cena nakonec vyšplhala o dalších 160 % na vítězných 130 000 Kč.