Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek zapsaný v katastru na neexistujícího vlastníka

13.08.2019
ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek zapsaný v katastru na neexistujícího vlastníka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově podal katastrálnímu úřadu návrh k provedení přepisu vlastníka pozemku, kterým doposud byl Okresní průmyslový podnik Benešov, státní podnik v likvidaci, zaniklý v roce 2001. Jednalo se o pozemek s výměrou 103 m2.

Pozemek byl evidován jako vodní plocha, ve skutečnosti však jde o zasypanou část tzv. Karlíčkovského rybníka ve Voticích, nyní sloužícího jako požární nádrž a veřejné koupaliště v sousedství průmyslového areálu. Pozemek byl původně zkonfiskován z majetku známého pražského velkouzenáře Emanuela Macešky. Po druhé světové válce několikrát měnil vlastníka, než v roce 1964 připadl Okresnímu průmyslovému podniku Benešov se sídlem ve Voticích. Ten byl v roce 1989 transformován na státní podnik a od roku 1994 byl v likvidaci. Po skončení likvidace v roce 2001 byl státní podnik vymazán z Obchodního rejstříku.

S pozemkem, který nebyl privatizován a zůstal tedy v majetku státu, od té doby nikdo nehospodařil. ÚZSVM se poté, co kompletně zmapoval historii pozemku a vyloučil všechny případné restituční a jiné nároky, přihlásil s vlastnickým nárokem.

O dalším osudu pozemku se rozhodne podle platných zákonů a předpisů. Pokud neprojeví zájem jiná státní instituce, bude přednostně jednáno s obcí, v jejímž vlastnictví se vodní nádrž nachází. Pokud ani obec neprojeví o pozemek zájem, bude nabídnut veřejnosti.