Pátek, 22. února 2019

ÚZSVM v Hradci Králové úspěšně zastupuje státní instituce v soudních řízeních

11.07.2018
ÚZSVM v Hradci Králové úspěšně zastupuje státní instituce v soudních řízeních
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové převzal v roce 2017 k právnímu zastupování v soudních řízeních za jiné organizační složky státu celkem 61 soudních sporů a do května letošního roku dvacet nových sporů.
Právní zástupci územního pracoviště jednali v soudních řízeních v působnosti Krajského soudu v Hradci králové za Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR a Státní pozemkový úřad.
 
V těchto soudních řízení bylo pro státní rozpočet získáno na peněžitých plněních téměř 400 tisíc Kč. Ovšem úspora státu za výdaje na externí právní služby významně tuto částku přesahuje.