Čtvrtek, 18. července 2019

ÚZSVM v Hradci Králové vyřídilo za 8 let celkem 1 171 pohledávek z činnosti Protialkoholní záchytné

14.09.2018
K 1. 7. 2011 převzalo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci králové pohledávky vzniklé neuhrazením pobytu v Protialkoholní záchytné stanici Pardubice v období za činnosti Okresního úřadu v Pardubicích.
Celkem byly převedeny pohledávky o 1 918 variabilních symbolech v celkové hodnotě 3 463 459,53 Kč. Z tohoto počtu bylo celkem 1 502 pohledávek (variabilních symbolů) ještě neukončených.
 
ÚZSVM v Hradci Králové v průběhu let 2011 – 2018 prováděl kontrolu a průběžnou správu a vymáhání těchto pohledávek. Většina z nich je vymáhána prostřednictvím exekutorského úřadu, jehož prostřednictvím byla např. za období
od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018 uhrazena částka 63 738,13 Kč.
 
K 31. 7. 2018 řeší ÚZSVM ještě celkem 331 pohledávek za pobyt v protialkoholní záchytné stanici v celkové hodnotě 1 820 024,75 Kč.
 
Celkem bylo v průběhu let 2011 – 2018 vyřízeno a ukončeno již celkem 1 171 pohledávek v celkové hodnotě 1 643 434,8 Kč.