Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM v Náchodě prodal pozemek pod garáží

29.11.2019
ÚZSVM v Náchodě prodal pozemek pod garáží
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě prodal za částku 16 000 Kč stavební parcelu o výměře 16 m2 v obci Náchod.
Stavební pozemek byl zastavěn stavbou garáže, která je ve spoluvlastnictví kupujících. Česká republika v minulosti získala pozemek na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1945. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jej získal po subjektu Bytový podnik Náchod v likvidaci.