Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM v Novém Jičíně převzal od státních organizací další pozemky

19.08.2019
ÚZSVM v Novém Jičíně převzal od státních organizací další pozemky
Jen za první pololetí letošního roku novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo 10 smlouvami od Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dalších 37 pozemků v sedmi katastrálních územích okresu Nový Jičín.
Celková výměra pozemků v tomto případě přesahovala 6 000 m² a účetní hodnota činila téměř 350 tisíc korun. Jedná se o pozemky různorodého využití, na kterých se nachází například tělesa místních komunikací ve vlastnictví obcí, lesní cesty, zatravněné plochy, vodní toky, zemědělské stavby ve vlastnictví fyzické osoby nebo se jedná o pozemky podél komunikací.
 
ÚZSVM tento nemovitý majetek získává od organizačních složek státu i státních organizací na základě novely zákona o majetku státu a posléze v souladu s tímto zákonem hledá vhodný způsob jejich uplatnění. V současné době ÚZSVM již eviduje žádost města Frenštát pod Radhoštěm o převod jednoho z převzatých pozemků z důvodu připravované stavby „Mariánského parčíku“. Jedná se o veřejný prostor celoměstského významu s návazností na historické centrum města. Stavba bude obsahovat parkové úpravy, výsadbu zeleně, altány, zpevněné plochy, vodní prvky a v neposlední řadě místa pro parkování.