Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM v Praze využil pomoci Hasičského záchranného sboru

25.06.2019
ÚZSVM v Praze využil pomoci Hasičského záchranného sboru
Memorandum o spolupráci mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Generálním ředitelstvím Hasičských záchranných sborů se opět v praxi osvědčilo, když pracoviště ÚZSVM Praze požádalo o pomoc při kácení šestnácti stromů v katastrálním území Hlubočepy.

Jednalo se o staré, suché, částečně již vyvrácené jasany a akáty, jež se nacházely v ochranném pásmu přírodní památky Pod školou, avšak ohrožovaly okolní budovy a přilehlou železniční trať. Po vyřízení příslušných povolení v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, hasiči pokáceli v rámci svého výcviku tyto stromy a rovněž se postarali o bezplatnou likvidaci veškeré vzniklé dřevní hmoty.

Provedením ořezu díky hasičům došlo k výrazné úspoře finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to cca 100 tisíc korun, které by jinak musely být vynaloženy zadáním práce soukromé firmě.