Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM v Táboře úspěšně prodal první nemovitost v elektronické aukci

23.08.2019
ÚZSVM v Táboře úspěšně prodal první nemovitost v elektronické aukci
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve své první elektronické aukci na nemovitý majetek pozemek o výměře 422 m2 v Čekanicích u Tábora dotčený veřejně prospěšnou stavbou za 53 220 Kč.
Pozemek se nachází v nezastavěném území jako veřejné prostranství „tzv. izolační zeleň“. Část pozemku je totiž dotčena veřejně prospěšnou stavbou - silnicí třetí třídy. Izolační zeleň zde plní funkci jakéhosi „živého zeleného filtru“, jenž má oddělit obydlené lokality především od frekventovaných komunikací případně průmyslových areálů.