Čtvrtek, 25. dubna 2019

ÚZSVM ve Frýdku-Místku vyřešil bezprizorní pozemek, u kterého nebyl přes 15 let evidován vlastník

13.04.2018
ÚZSVM ve Frýdku-Místku vyřešil bezprizorní pozemek, u kterého nebyl přes 15 let evidován vlastník
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Frýdku-Místku prodalo ve výběrovém řízení za 240 000 Kč pozemek v obci Staříč – místní části Hradčany.
 
O existenci pozemku se pracoviště ÚZSVM dozvědělo v roce 2015 zcela náhodně: V rámci přípravy zřízení elektrické přípojky na sousedním pozemku elektromontážní firma zajišťující zakázku pro společnost ČEZ Distribuce zjistila, že v katastru nemovitostí nemá pozemek zapsaného vlastníka. Jeho souhlas je přitom nezbytný pro vydání územního rozhodnutí ke stavbě.
Při prošetřování vlastnických vztahů k pozemku v minulosti nebylo možné zjistit, kdy přesně vznikla absence vlastníka v evidenci katastru nemovitostí. Z dostupných údajů v archivech se lze jen domnívat, že vlastník pozemku nebyl uveden již minimálně od roku 1999, kdy v rámci restitucí byly Pozemkovým fondem ČR vydány jako tzv. "náhradní pozemky" sousední parcely.
S ohledem na zjištěné skutečnosti byly potvrzeny nabývací tituly pozemku ve prospěch státu a ÚZSVM ohlásil svoji příslušnost hospodaření s tímto majetkem. Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek provedlo zápis vlastníka do katastru nemovitostí a ÚZSVM poté udělil souhlas se stavbou elektrické přípojky.   
Protože ÚZSVM pozemek, který se nachází ve stávající zástavbě rodinných domů, pro svou činnost nepotřebuje, a stejně tak není využitelný ani pro ostatní organizační složky státu, byla nemovitost nabídnuta veřejnosti k prodeji ve výběrovém řízení. Kupujícím uhrazená částka bezmála čtvrt milionu korun navýší příjem státního rozpočtu.