Úterý, 20. srpna 2019

ÚZSVM ve Žďáru nad Sázavou uskutečnilo za rok již 160 elektronických aukcí

15.05.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil za rok od spuštění prodeje movitých věcí prostřednictvím elektronického aukčního systému (EAS) celkem 160 elektronických aukcí na prodej movitého majetku.
Jednalo se o 75 samostatných věcí nebo souborů věcí. Z tohoto počtu v 66 případech došlo k uzavření kupní smlouvy. Celkový výtěžek z aukcí činil více než 105 000 Kč. V první kole se podařilo ukončit aukci výběrem vítěze v 37 případech. V sedmi případech došlo ke zmaření aukce z důvodu uvedení chybných údajů nebo rozhodnutí výherce o nedokončení koupě nezaplacením nebo nepřevzetím věci.
 
Nejkomplikovanější byl případ prodeje automobilu Wartburg, který se podařilo prodat až v sedmém kole za cenu 4 755 Kč. Největší množství příhozů 79 bylo uskutečněno v případě prvního kola elektronické aukce na prodej tohoto automobilu, který však skončil zmařením aukce, když se vítěz aukce rozhodl koupi neuskutečnit.
 
Úřadu propadl nabízený movitý majetek buď na základě trestních či správních řízení nebo z odúmrtí. Výtěžek z prodeje majetku byl odveden do státního rozpočtu.
 
Podrobnější informace o elektronických aukcích a možnosti přihlášení se do aplikace aukce jsou zveřejněny na webu ÚZSVM.