Úterý, 20. srpna 2019

ÚZSVM získal téměř 40 tisíc korun z dvou trestných činů

24.04.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami získal částku celkem 37 500 korun z trestné činnosti.
Mladík z Příbrami nejméně 6 let prodával nelegálně omamné nebo psychotropní látky v úmyslu získat finanční prospěch. Údajné dluhy za drogy řešil vydíráním pohrůžkou násilí nebo těžké újmy na zdraví, za což byl odsouzen nepodmíněným trestem a podle trestního zákoníku mu byl uložen trest propadnutí věci, a to finanční hotovosti u něj nalezené ve výši 27 200 Kč. Jelikož se jednalo o zpeněžení majetku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, byla hotovost převedena na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti, který slouží k odškodňování obětí trestných činů.
 
V druhém případě se jednalo o propadnutí částky 10 300 korun. Žena několik let prodávala drogy v Příbrami, za což byla odsouzena a potrestána podmíněným trestem. Jelikož ani v této době s prodejem omamných a psychotropních látek nepřestala, byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a zároveň podle trestního zákoníku jí byl uložen trest propadnutí věci, a to finanční hotovosti u ní nalezené ve výši 10 300 Kč. Hotovost propadlá státu byla převedena do státního rozpočtu.