Úterý, 26. května 2020

Věci místního rodáka obohatí sbírky Muzea Náchodska

14.01.2020
Věci místního rodáka obohatí sbírky Muzea Náchodska
Náchodskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo na základě usnesení okresního soudu rozsáhlé dědictví po muži z Náchoda, který zemřel bez dědiců.
Na základě dlouhodobé spolupráce oslovil ÚZSVM Muzeum Náchodska, zda by o vybrané věci nemělo zájem. Muzeum si nakonec převzalo 41 věcí v hodnotě téměř 71 000 korun a svůj sbírkový fond obohatilo například o starožitný zastřihovač vousů a vlasů, kralický betlém, houpacího koně, housle, klarinet či více než 80 let staré oblečení pro miminko.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.