Pondělí, 9. prosince 2019

Výroční zpráva 2018: Úspěšné elektronické aukce i desítky uhájených miliard v soudních sporech

02.04.2019 |
Výroční zpráva 2018: Úspěšné elektronické aukce i desítky uhájených miliard v soudních sporech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu o své činnosti za rok 2018. ÚZSVM v roce 2018 zaznamenal čtvrté nejvyšší příjmy v jeho historii, uhájil státu desítky miliard v právních jednáních, spustil elektronický aukční systém, čímž výrazně zvýšil transparentnost nabídky nepotřebného státního majetku.
„Největší výzvou v roce 2018 bylo pro ÚZSVM bezpochyby spuštění historicky prvního státního elektronického aukčního systému pro prodej nepotřebného státního majetku, který jsme navíc dokázali vybudovat vlastními silami. Jsem velmi ráda, že elektronické aukce jsou řadou státních institucí i veřejností vnímány velmi pozitivně,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Výborných výsledků jsme dosáhli také v soudních sporech, v nichž jsme státu uhájili přes 60 miliard korun, nebo v oblasti vyřešených bezprizorních státních nemovitostí či nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Za úspěšný rok 2018 patří velké poděkování všem zaměstnancům, kteří se na dosažených výsledcích podíleli,“ dodala generální ředitelka.
 
Od spuštění Elektronického aukčního systému 1. února až do konce roku 2018 ÚZSVM evidoval více než 300 tisíc unikátních uživatelů a proběhlo přes 2 000 aukcí. V první fázi byly elektronické aukce spuštěny pro movitý majetek, od 1. listopadu 2018 si mohou občané z pohodlí domova koupit jeho prostřednictvím také nemovitosti. Systém byl zároveň zpřístupněn všem organizačním složkám státu a státním organizacím. ÚZSVM neustále pracuje na jeho rozšíření a vylepšování, aby byl systém, který naleznete na stránkách www.nabidkamajetku.cz, co nejvíce uživatelsky přívětivý.
 
V roce 2018 se také velmi dařilo právním zástupcům ÚZSVM, kteří státu uhájili více než 60 miliard korun, přičemž úspěšnost se dlouhodobě pohybuje přes 90 %. Jednoho z nejvýraznějších dosáhl ÚZSVM při zastupování Ministerstva financí ve sporu se společností El NIŇO, která požadovala přibližně 15,7 miliardy korun. ÚZSVM uzavřel v minulém roce 1 391 dohod o zastupování ostatních organizačních složek státu před soudy, což je druhý nejvyšší počet převzatých sporů v historii úřadu. K nejčastěji zastupovaným státním institucím patří Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.
 
Příjmy ÚZSVM v roce 2018 dosáhly 1 332 750 133 korun, což představuje čtvrtou nejvyšší částku v historii úřadu. Nejvíce se na výsledku podílely příjmy z prodejů nepotřebných státních nemovitostí, které dosáhly 870 milionů korun. Nejdražší prodanou nemovitostí byl pozemek na náměstí Republiky v Praze, v aukci padlo celkem 26 příhozů a pozemek byl prodán za 45 milionů korun. K dalším významným příjmům patřil prodej bývalé ubytovny v Hradci Králové (44 milionů korun) či rekreačního areálu Permon u Slapské přehrady (35,4 milionu korun). Ke konci roku 2018 ÚZSVM hospodařil s 232 870 položkami majetku. Převedeno, prodáno či zlikvidováno bylo celkem 58 571 položek movitého i nemovitého majetku.   
 
V uplynulém roce ÚZSVM také úspěšně pokročil v čištění katastru nemovitostí od majetku, který je zapsán na zaniklé či nedohledatelné státní subjekty. Za poslední tři roky tak klesl počet nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty z 9 176 na 3 383, tedy o 63 %. Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů z 1287 na 618, tedy o 52 %.
 
ÚZSVM se dařilo rovněž v oblasti nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Od roku 2014 prošetřil přes 26 tisíc takovýchto nemovitostí. ÚZSVM tak pomáhá občanům dohledat jejich rodinný majetek.
 
V dislokační agendě bylo v roce 2018 navrženo 83 nových dislokačních projektů, které přispívají k efektivnímu umístění státních zaměstnanců, a 40 jich bylo realizováno.
 
Podrobnější informace o výsledcích ÚZSVM a jeho činnosti v roce 2018 se dočtete v přiložené výroční zprávě.