Čtvrtek, 20. února 2020

Za prodej pozemku v podhůří Beskyd získal ÚZSVM 323 000 Kč

02.08.2019
Za prodej pozemku v podhůří Beskyd získal ÚZSVM 323 000 Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Frýdku-Místku prodalo pozemek v obci Košařiska za 323 000 Kč.
Obec Košařiska se rozprostírá v podhůří Beskyd mezi mohutnými zalesněnými svahy a prodaný pozemek se nachází ve velkoplošném chráněném území III. zóny odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Beskydy.
 
Novým majitelem se stal vlastník stavby na pozemku za kupní cenu ve výši 323 000 Kč, který měl k části pozemku zákonné předkupní právo. ÚZSVM proto vlastníkovi stavby, který původně pozemek užíval na základě smlouvy o nájmu nemovité věci, nabídl pozemek k odkoupení. Ten tuto nabídku využil a jeho stavba se po zápisu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí stala součástí tohoto pozemku.
 
V minulosti byla stavba na pozemku ve vlastnictví Jednoty Lidového spotřebního družstva Frýdek-Místek a sloužila občanům a široké veřejnosti jako obchod s potravinami
a smíšeným zbožím. Jednota LSD Frýdek-Místek stavbu v roce 1999 odprodala fyzickým osobám a po čase prodejna potravin a smíšeného zboží zanikla. Současný vlastník stavby má v plánu stavbu rekonstruovat a nabytí pozemku do jeho vlastnictví mu do budoucna usnadní nejen jednání s  úřady při vyřizování podkladů potřebných pro rekonstrukci, ale také užívání pozemku spolu se stavbou.