Pátek, 21. února 2020

Zaměstnanci ÚZSVM v Olomouci zorganizovali pomoc onkologicky nemocným dětem

04.01.2019
Zaměstnanci ÚZSVM v Olomouci zorganizovali pomoc onkologicky nemocným dětem
Zaměstnanci ÚZSVM v Olomouci zorganizovali ve svém volném čase ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Olomouci charitativní akci formou nákupu vánočních hvězd s výtěžkem ve prospěch onkologicky nemocných dětí.
Charitativní sbírka s názvem Vánoční hvězda na pomoc onkologicky nemocným dětem je organizována obecně prospěšnou společností Šance Olomouc. Výtěžek je určen na pomoc dětem z hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
 
Cílem sbírky je například zajištění zdravotnických pomůcek, přístrojového, technického a jiného vybavení v nemocnici i v domácí péči, organizace volnočasových aktivit pacientů a podpora spolupráce pacientů, jejich rodin a zdravotnického personálu. Zakladatelem a čestným předsedou společnosti je přednosta Dětské kliniky prof. MUDr. Vladimír Mihál, Csc.