Vlastníkem pozemků pod komunikacemi se stala obec Podbřezí na Rychnovsku

20. 02. 2024
Obec Podbřezí získala od ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou bezúplatně pozemky pod místními komunikacemi.
Více...

Obec Tálín získala zdarma pozemek s veřejnou zelení

20. 02. 2024
Strakonický ÚZSVM převedl obci Tálín na Písecku bezúplatně pozemek v těsné blízkosti křižovatky.
Více...

Díky převodu pozemků bude u Stěbořic vybudována protipovodňová stavba

20. 02. 2024
Opavský ÚZSVM převedl dva pozemky v aktivním záplavovém území státnímu podniku Povodí Odry. V místě je plánována výstavba „Nádrže Stěbořice“. Půjde o stavbu suchého poldru, jejímž účelem bude ochrana před povodní.
Více...

Rohoznice získala pozemek využívané stezky

20. 02. 2024
Jičínský ÚZSVM převedl ve veřejném zájmu zdarma téměř hektarový pozemek do majetku obce Rohoznice.
Více...

Po prověření minulosti prodal ÚZSVM několik pozemků

20. 02. 2024
ÚZSVM v Teplicích prodával pozemky, kterým musel nejprve dohledat původního majitele.
Více...

Statutární město Hradec Králové získalo pozemek pod komunikací v ulici Brožíkova

19. 02. 2024
Královéhradecký ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek statutárnímu městu Hradec Králové.
Více...

Město Havlíčkův Brod získalo dva pozemky pod komunikacemi

19. 02. 2024
Havlíčkobrodský ÚZSVM převedl bezúplatně městu Havlíčkův Brod pozemky pod místními komunikacemi.
Více...

Statutární město Opava získalo zdarma pozemek prospěšný pro veřejnost

19. 02. 2024
Opavský ÚZSVM bezúplatně převedl do vlastnictví statutárního města Opava pozemek v Kylešovicích ve veřejném zájmu.
Více...

ÚZSVM převedl Českým Budějovicím budovu bývalé policie

19. 02. 2024
České Budějovice získaly zdarma od místního ÚZSVM budovu, kde dříve sídlila Policie ČR.
Více...

ÚZSVM prodal pozemek v Žilině u Nového Jičína

16. 02. 2024
Novojičínský ÚZSVM prodal v elektronické aukci jedinému zájemci malý pozemek v Žilině u Nového Jičína za cenu 7 000 Kč.
Více...

Město Bruntál získalo bezúplatně pozemek pod komunikací

16. 02. 2024
ÚZSVM v Opavě bezúplatně převedl pozemek městu Bruntál.
Více...

Na pozemcích na Chrudimsku vznikne „Přírodní park u vodní nádrže v Rosicích“

16. 02. 2024
ÚZSVM v Pardubicích převedl zdarma do vlastnictví obce tři pozemky v Rosicích u Chrasti.
Více...

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky obcím Pavlov a Zaječí

15. 02. 2024
ÚZSVM v Břeclavi bezúplatně převedl pozemky obcím Pavlov a Zaječí z důvodu veřejného zájmu.
Více...

V elektronické aukci se prodal pozemek v Nové Vsi u Pohořelic

15. 02. 2024
ÚZSVM v Břeclavi prodal v elektronické aukci pozemek v Nové Vsi u Pohořelic za 136 000 Kč, která byla zároveň minimální kupní cenou. K aukci se přihlásil 1 účastník, který současně řádně složil kauci.
Více...

ÚZSVM dohledal majitelku pozemků o rozloze téměř 2 ha

15. 02. 2024
ÚZSVM v Pardubicích byl požádán soukromou osobou o pomoc při ověření nedostatečně identifikované vlastnice pozemků vedených v zemědělském půdním fondu o celkové výměře 18 080 m2 na Pardubicku.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.