Holasovice získaly zdarma dva pozemky

13. 08. 2020
Opavské pracoviště ÚZSVM převedlo obci Holasovice pozemky v centru obce.
Více...

ÚZSVM ve spolupráci s hasiči a obcí Velké Heraltice pokácel dva nebezpečné modříny

13. 08. 2020
ÚZSVM v Opavě využil na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR už opakovaně pomoc hasičů při odstranění nebezpečných stromů.
Více...

Vlastníci bytových jednotek získali od ÚZSVM pozemek v Hodoníně

13. 08. 2020
ÚZSVM v Hodoníně prodal formou přímého prodeje za více než 530 000 Kč pozemek o výměře 262 m²v centru Hodonína.
Více...

ÚZSVM zlikvidoval pepřový sprej

13. 08. 2020
Zaměstnanci Středočeského pracoviště ÚZSVM předali odborné firmě k likvidaci pepřový sprej.
Více...

ÚZSVM prodal pozemek v areálu strojírenské společnosti v Litultovicích

13. 08. 2020
Opavské pracoviště ÚZSVM prodalo strojírenské společnosti pozemek o výměře 47 m² v obci Litultovice, kde má společnost provozovnu, za 12 930 Kč.
Více...

Opavské ÚZSVM získalo přes 30 hektarů půdy v katastru obce Sudice

13. 08. 2020
Opavské pracoviště ÚZSVM získalo v rámci komplexních pozemkových úprav 83 pozemků v katastru obce Sudice. Jedná se o majetek velkého rozsahu v příhraniční oblasti o celkové výměře přes 30 hektarů, v účetní hodnotě více než 2,5 mil. Kč.
Více...

Dražba bývalého zdravotního ústavu v Ústí nad Orlicí

13. 08. 2020
ÚZSVM nabízí k prodeji formou veřejné dražby třípodlažní budovu bývalého zdravotního ústavu včetně pozemku o výměře 1 804 m², která se nachází v okrajové části města Ústí nad Orlicí.
Více...

ÚZSVM pomůže vyčistit řeku Bečvu

13. 08. 2020
ÚZSVM ve Vsetíně uzavřel se Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu vodního díla „Čistá řeka Bečva II. Stavba 21.1. odkanalizování obce Lačnov“, která mimo jiné zasáhla i část pozemků ve vlastnictví státu, nacházejících se v katastru obcí Lačnov a Horní Lideč.
Více...

Poslední příhoz v elektronické aukci rozhodl o zachování stávající zeleně na pozemku

13. 08. 2020
Kolínské pracoviště ÚZSVM prodalo v elektronické aukci pozemek v Kolíně o výměře 503 m², který převzalo od Ředitelství silnic a dálnic jako nepotřebný majetek.
Více...

ÚZSVM vyřešil případ pozemku s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v Rychnově nad Kněžnou

13. 08. 2020
Pracoviště ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou pomohlo vyřešit další nemovitost, která byla evidovaná na nedostatečně identifikovaného vlastníka. V katastru nemovitostí byl pozemek veden jako trvalý travní porost o výměře 6 947 m².
Více...

Majitelé zahrádky si již mohou pěstovat zeleninu na svém pozemku

12. 08. 2020
ÚZSVM v Trutnově prodal pozemek o výměře 242 m² v katastrálním území Vestřev v obci Dolní Olešnice za kupní cenu 28 000 Kč.
Více...

Narovnání vlastnických vztahů s SPÚ na Přerovsku

12. 08. 2020
Pracovníci ÚZSVM v Přerově v jednom měsíci převzali i převedli pozemky Státnímu pozemkovému úřadu.
Více...

ÚZSVM zdarma převedl čtyři pozemky na obec Poříčany

12. 08. 2020
ÚZSVM v Kolíně bezúplatně převedl na obec Poříčany čtyři pozemky o celkové výměře 1 739 m².
Více...

ÚZSVM zdarma převedl pozemek na obec Machov

12. 08. 2020
ÚZSVM v Náchodě bezúplatně převedl obci Machov na základě zákona o pozemních komunikacích zdarma pozemek o výměře 109 m² v katastrálním území Nízká Srbská.
Více...

ÚZSVM prodal za 640 Kč čtyři porcelánové a skleněné broušené misky

12. 08. 2020
ÚZSVM v Ústí nad Orlicí prodal za 640 Kč formou elektronické aukce celkem čtyři porcelánové a skleněné broušené misky.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.