Jihlava získala suchou hráz chránící obyvatele sídliště před povodněmi

30. 03. 2023
ÚZSVM v Jihlavě převedl bezúplatně do vlastnictví města Jihlava stavbu poldru spolu s pozemky nezbytnými pro jeho udržování a přístup.
Více...

Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením uschlého stromu

30. 03. 2023
Spolupráce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s Hasičským záchranným sborem České republiky funguje na jedničku. Potvrdilo se to i pracovišti v Novém Jičíně, které oslovilo příslušníky hasičské stanice v Kopřivnici s žádostí o pokácení suchého jasanu, který stojí na pozemku v majetku státu a prochází zahradou fyzické osoby, která se obává o poškození svého majetku i svou bezpečnost. Hasiči strom bezpečně zlikvidovali.
Více...

Starší vozy se mohou vrátit do života

29. 03. 2023
ÚZSVM v Příbrami připadl na základě řízení o pozůstalosti více než dvacet let starý osobní automobil Renault Kangoo. I přes jeho stáří se našel nový majitel, který ho dokázal znovu zprovoznit.
Více...

Frenštát pod Radhoštěm získal zdarma podíl na pozemku v místní křižovatce

29. 03. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně bezúplatně převedl městu Frenštát pod Radhoštěm spoluvlastnický podíl na pozemku pod místní komunikací v majetku města.
Více...

O malou garáž v Mariánských Radčicích byl velký zájem

29. 03. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově prodal garáž, kterou nabyl z odúmrtě. Zájem o ni byl velký, do elektronické aukce se přihlásilo přes 20 zájemců. Vítěz ji získal za 202 tisíc korun.
Více...

Pozemky v Otíně se podařilo prodat v elektronické aukci

29. 03. 2023
ÚZSVM v Jindřichově Hradci úspěšně prodal dva pozemky, pod jejichž povrchem je uloženo horkovodní rozvodné zařízení a kabel vedení veřejného osvětlení.
Více...

ÚZSVM dohledal původního vlastníka zahrady ve Studenci

29. 03. 2023
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na žádost o prošetření vlastnictví identifikovalo původního vlastníka pozemku v obci Studenec na Jilemnicku.
Více...

ÚZSVM dohledal neznámé vlastníky a pomohl jim s administrací zápisů na katastru

29. 03. 2023
ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou dohledává nedostatečně identifikované vlastníky, jejichž seznamy jsou zveřejněny na stránkách www.uzsvm.cz. Při prošetřování v Rokytnici v Orlických horách a Rychnově nad Kněžnou se úřadu podařilo vypátrat vlastníky dvou garáží a v jednom případě i pozemku pod ní.
Více...

ÚZSVM prodal prostřednictvím elektronické aukce repro soustavu a přenosný bezdrátový reproduktor

28. 03. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové prodal v elektronické aukci soundbar a bezdrátový reproduktor.
Více...

Pozemek u Zadní Stříteže má nového majitele

28. 03. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v elektronické aukci pozemek u Zadní Stříteže. Ten je součástí remízků mezi zemědělskou půdou a je přičleněn k honitbě společenstva Pojbuky.
Více...

Soudní úschova připadla státu

28. 03. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích odvedl do státního rozpočtu přes 100 tisíc korun, které připadly státu z nevyzvednuté soudní úschovy.
Více...

Včelí úly u Konětop zůstanou na svém místě

28. 03. 2023
ÚZSVM v Příbrami prodal prostřednictvím elektronické aukce část remízku u Konětop, ve kterém byly umístěny včelí úly v majetku fyzické osoby. Nový vlastník pozemku při podpisu smlouvy projevil přání, aby zde úly zůstaly i nadále.
Více...

ÚZSVM převodem pozemku pomohl Zruči nad Sázavou s přípravou investiční akce

28. 03. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně bezúplatně převedl do vlastnictví města Zruč nad Sázavou pozemek pod chodníkem na tamním Náměstí Míru.
Více...

ÚZSVM vyřešil po čtyřiceti letech vlastnictví podílu na poli v Lovětíně

28. 03. 2023
Teprve po dodatečném dědickém řízení se díky ÚZSVM vyjasnilo vlastnictví polovičního podílu u orné půdy v Lovětíně u Jarošova nad Nežárkou.
Více...

Oplocené pozemky u rodinného domu zakoupil jeho majitel

27. 03. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal vlastníkovi rodinného domu v Čekanicích u Tábora dva pozemky ležící u domu. ÚZSVM je majiteli prodal v přímém prodeji za 108 500 korun.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.