Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM prodal areál bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy

11.02.2020
 ÚZSVM prodal areál bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně prodal v elektronické aukci areál bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy za kupní cenu 18 030 000 Kč. ÚZSVM ho převzal od od Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jednalo se o dva pozemky o celkové výměře 16 556 m2 a 4 093 m2 a budovu občanské vybavenosti stojící na jednom z pozemků.
Nemovitosti se nachází v areálu bývalé černokostelecké nemocnice. Objekt v roce 1901 sloužil jako Všeobecná veřejná nemocnice, v roce 1923 jako Zemská léčebna pro počáteční plicní TBC mužů, v roce 1949 jako Státní plicní léčebna pro muže a v roce 1977 jako Nemocnice Československo-sovětského přátelství. Posledním vlastníkem byla Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která pro objekt neměla využití.
Po nezbytném prošetření nabývacích listin a prověření restitučních nároků bylo o majetku rozhodnuto jako o majetku nepotřebném. Nemovitý majetek byl nabídnut ostatním organizačním složkám státu. O převod majetku projevilo zájem Ministerstvo vnitra ČR, ale majetek nakonec odmítlo s odůvodněním, že objekt není vhodný pro jejich zájem.
ÚZSVM tedy nabídl majetek k prodeji formou elektronické aukce. Do aukce se přihlásili tři zájemci, ale vlastní aukce se zúčastnili nakonec dva. Průběh aukce byl dynamický, neboť po 38 příhozech byla kupní cena navýšena o 1 680 000 Kč na konečnou cenu 18 030 000 Kč.
Zatím není známo, jak nový vlastník se získanou nemovitostí naloží a k jakému účelu bude objekt sloužit.