Úterý, 26. května 2020

Augustiniáni převzali od ÚZSVM nemovitosti v České Lípě

28.01.2015
Augustiniáni převzali od ÚZSVM nemovitosti v České Lípě
Pozemky v katastrálním území Česká Lípa předalo Odloučené pracoviště ÚZSVM Česká Lípa v rámci církevních restitucí České provincii Řádu sv. Augustina.
Jednalo se o čtyři zatravněné pozemky, porostlé nálety křovin, o celkové výměře 6.516 m2 a účetní hodnotě necelých 26 tisíc korun. Jedna z parcel leží na pravém břehu řeky Ploučnice v blízkosti železničního mostu, další dva pozemky se nachází v blízkosti železniční tratě. Poslední leží mimo zastavěnou část města Česká Lípa při výjezdu směrem na Horní Libchavu a tvoří přístup k objektu Správy železniční dopravní cesty.
 
Tento majetek souvisí s nemovitostmi, které již augustiniánům vydal Státní pozemkový úřad, čímž byla splněna podmínka pro jejich vydání ze strany ÚZSVM.