Úterý, 26. května 2020

Chomutov získal bezúplatně stavbu pro plánovanou sociální noclehárnu

08.01.2015
Chomutov získal bezúplatně stavbu pro plánovanou sociální noclehárnu
Budovu se zastavěnou plochou o výměře 198 m2 ležící v katastrálním území Chomutov I. bezúplatně převedlo Odloučené pracoviště ÚZSVM Chomutov Statutárnímu městu Chomutov. Jedná se o jednopodlažní stavbu bez podsklepení vybudovanou v roce 1963, v niž se nachází bytová jednotka o velikosti 3+1, dříve využívaná jako služební byt garážmistra Okresního úřadu Chomutov a sociální zařízení pro řidiče.
Budovu v účetní hodnotě 723 tisíc korun nechal postavit bývalý Okresní národní výbor Chomutov. Kvůli nedokončenému kolaudačnímu řízení byla stavba v katastru nemovitostí evidována na listu vlastnictví 11000 – vlastník neznámý. Převodu nemovitostí tak předcházelo majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka.
 
O bezúplatný převod nemovitostí požádal Chomutov pro jím zřízenou příspěvkovou organizaci Sociální služby Chomutov. Město zde hodlá vybudovat noclehárnu s celoročním a celodenním provozem. Bezpečnost v okolí zajistí stálá služba odpovědného zaměstnance a kamerový systém.