Neděle, 17. listopadu 2019

Čtyři obce v okrese Chomutov získaly zdarma nové pozemky

03.09.2019
Čtyři obce v okrese Chomutov získaly zdarma nové pozemky
Obce Jirkov, Mašťov, Málkov a Perštejn ležící v okrese Chomutov získaly od chomutovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do svého vlastnictví pozemky o celkové rozloze 8 233 m2 a v celkové účetní hodnotě 610 442 Kč.
Největší pozemek o rozloze 5 350 m2 získalo do svého vlastnictví město Jirkov. Pozemek leží v okrajové části obce a nachází se na něm asfaltové těleso místní komunikace II. třídy ve vlastnictví města.
Dva pozemky ležící v katastrálním území Mašťov o celkové rozloze 288 m2 byly bezúplatně předány městu Mašťov. Pozemky, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, vznikly oddělením geometrickým plánem z původního pozemku o výměře 1 065 m2, kdy největší díl byl převeden na Ústecký kraj jako krajská komunikace III. třídy. Na pozemcích předaných městu Mašťov se nachází veřejná zeleň se živými ploty a chodník. Pozemek byl původně v katastru nemovitostí zapsán na neznámého vlastníka.
Nejmenší pozemek získala obec Málkov. Jedná se o pozemek o výměře 36 m2, který leží v katastrálním území Vysoká u Chomutova. Tento pozemek rovněž vznikl rozdělením geometrickým plánem z původního o výměře 172 m2. Nově vzniklý pozemek je z části zatravněný a z části tvoří nezpevněnou přístupovou cestu do chatařské oblasti Vysoká a navazuje na pozemek ve vlastnictví obce Málkov. I v tomto případě byl původní pozemek zapsán v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka.
Poslední dva pozemky získala obec Perštejn. Pozemky o celkové výměře 2 559 m2 leží v katastrálním území Černýš a ÚZSVM je získal do příslušnosti hospodařit od Státního pozemkového úřadu. Na větším z pozemků o výměře 2 213 m2 se nachází rybník, který od roku 1996 sloužil jako třetí stupeň dočištění splaškových vod kanalizačního systému obce Perštejn. Od roku 2013 už tuto funkci neplní a rybník tak zásobují pouze spodní prameny. Vzhledem k tomu, že část rybníka zasahuje i na pozemek ve vlastnictví obce, nechala obec v roce 2013 tento rybník na svoje náklady odbahnit. Druhý pozemek o výměře 346 m2 tvořil v minulosti přítok z Hučivého potoka do rybníka. Dnes je však tento přítok nefunkční a potřebuje obnovit. Stav rybníka, přítoku i okolní zeleně je v současné době ve špatném stavu. Obec Perštejn proto plánuje pozemky revitalizovat. Díky tomu bude obnovena funkce ekosystému, zachován vodní zdroj pro vodní živočichy, ptactvo, popřípadě by rybník sloužil jako zdroj vody v případě extrémního sucha nebo jako požární nádrž.