Úterý, 26. května 2020

Dům z dědictví v Jesenici se prodal za více než 6,2 milionu korun

06.02.2015
Dům z dědictví v Jesenici se prodal za více než 6,2 milionu korun
Pozemky se stavbou rodinného domu se podařilo prodat odboru Hospodaření s majetkem státu z Územního pracoviště ÚZSVM Střední Čechy. Za nemovitosti zaplatil zájemce v pátém kole výběrového řízení 6,2 milionu korun.
Pozemky mají výměru téměř 6 tisíc m2 a nacházejí se v katastrálním území Horní Jirčany, obec Jesenice. Původní majitel zemřel bez zákonných či závětních dědiců a majetek poté z rozhodnutí soudu připadl ÚZSVM jako tzv. odúmrť. Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Informace o veškerém nemovitém majetku nabízeném ÚZSVM ve výběrových řízeních mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM v odkazu http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.