Středa, 27. května 2020

Horská služba získala od ÚZSVM pozemek potřebný pro stání záchranné techniky

19.03.2020
Horská služba získala od ÚZSVM pozemek potřebný pro stání záchranné techniky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci získal pozemek o výměře 756 m2 ležící v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou, který se stal pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR nepotřebný, a proto ho na základě zákona o majetku státu předala do majetku ÚZSVM.
ÚZSVM tento pozemek následně nabídl ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím, žádná však o něj neměla zájem. Jedná se o pozemek, který se nachází v centru obce Bedřichov a sousedí s budovou a pozemkem ve vlastnictví Horské služby ČR, o.p.s. Z větší části je zatravněn, částečně je porostlý stromy a leží ve svažitém terénu.
Pozemek byl Horskou službou ČR, o.p.s. dosud užíván na základě smlouvy o bezúplatném užívání a projevila zájem o jeho bezúplatný převod. Pozemek Horská služba ČR, o.p.s. potřebuje k výjezdům záchranné dopravní techniky na Jizerskou magistrálu a do tzv. volného terénu při záchranných a pátracích akcích. A protože je Horská služba ČR, o.p.s. obecně prospěšná společnost vykonávající službu ve veřejném zájmu, byly splněny podmínky pro bezúplatný převod tohoto pozemku. Pozemek byl Horské službě převeden smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva s omezujícími podmínkami po dobu 10 let.