Neděle, 17. listopadu 2019

Jihomoravský kraj získal pozemky v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením

06.09.2019
Jihomoravský kraj získal pozemky v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením
Pracoviště ÚZSVM v Břeclavi bezúplatně převedlo pět pozemků o výměře více než 300 m2 v obci Klentnice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Pozemky byly původně zapsány na dnes již neexistující subjekt Okresní ústav sociálních služeb.
Jedná se o pozemky v areálu příspěvkové organizace Srdce v domě, jejímž zřizovatelem je právě Jihomoravský kraj.​ Převáděné pozemky budou využívány k provozu veřejně prospěšné činnosti sociálních služeb příspěvkovou organizací Srdce v domě, která pomáhá osobám s kombinovaným postižením.