Úterý, 28. ledna 2020

Jirkov získal pět pozemků pod místním sportovištěm a komunikacemi

09.08.2019
Jirkov získal pět pozemků pod místním sportovištěm a komunikacemi
Chomutovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo do vlastnictví města Jirkov pět pozemků o celkové rozloze 10 158 m2 a účetní hodnotě přesahující 770 tisíc korun.
Tři zatravněné pozemky o celkové výměře 7 244 m2 se nacházejí v uzavřeném areálu sportoviště ve vlastnictví obce. Díky jejich převodu na město došlo nejen ke sjednocení vlastníka pozemků, ale také k rozšíření nabídky pro využití volného času pro veřejnost. ÚZSVM získal tyto pozemky do příslušnosti hospodařit na základě souhlasného prohlášení uzavřeného se Státním pozemkovým úřadem, který pro ně neměl využití.

Jirkov dále získal silniční pozemek o rozloze 2 465 m2 nacházející se v intravilánu města v ulici Ervěnická, na němž leží místní komunikace a chodník. Nepatrnou část pak tvoří zatravněná plocha se vzrostlými stromy. Tento pozemek byl v minulosti církevním majetkem. Vzhledem k jeho charakteru ale nebyl Římskokatolické farnosti – děkanství Jirkov vydán.

Posledním pozemkem, který Jirkov získal, byl pozemek o výměře 449 m2, na němž se nachází nově vybudovaný chodník ve vlastnictví města a veřejná zeleň. ÚZSVM převzal tento pozemek od Státního pozemkového úřadu.