Úterý, 26. května 2020

Kaple sv. Josefa již patří obci Kounov

02.02.2015
Kaple sv. Josefa již patří obci Kounov
Kapli sv. Josefa v katastrálním území Šediviny bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Kounov Odloučené pracoviště ÚZSVM Rychnov nad Kněžnou. Účetní hodnota stavby je 439 tisíc korun a pozemku necelých 14 tisíc korun.
Předmětem převodu byla stavba kaple sv. Josefa, postavená v roce 1872 z popudu místního rodáka a císařského rady MUDr. Josefa Effenbergera. Po jeho úmrtí se stala majetkem Nadace císařského rady Dr. Josefa Effenbergera. 
 
Bezúplatnému převodu, jehož součástí byla i příslušná stavební parcela o výměře 228 m2, předcházelo vyjasnění vlastnického práva k nemovitostem. Obec Kounov i nadále zachová římskokatolické církevní bohoslužby a obřady, které se v kapli konají a rozšíří její využití o další kulturní akce.