Pondělí, 24. června 2019

Libkovice získaly zdarma pozemek pod požární zbrojnicí

07.01.2019
Libkovice získaly zdarma pozemek pod požární zbrojnicí
Obec Libkovice získala zdarma od litoměřického pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do svého vlastnictví pozemek pod požární zbrojnicí.
 
Jednalo se o zastavěný pozemek o výměře 56 m2 ležící v katastrálním území Libkovice pod Řípem. Na pozemku se nachází budova požární zbrojnice ve vlastnictví obce Libkovice, která je obcí využívána k zajištění požární ochrany.
Obec Libkovice požádala litoměřické pracoviště ÚZSVM o prošetření vlastnických vztahů k pozemku, na kterém zbrojnice stojí, protože byl do té doby evidován v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. ÚZSVM v rámci majetkoprávního šetření zjistil, že pozemek vznikl z části parcely, která na československý stát přešla podle tehdejšího usnesení státního notářství v Litoměřicích v roce 1963, a to jedna polovina, druhá polovina parcely přešla do vlastnictví československého státu v roce 1962 nabídkou bezplatného odevzdání majetku. Nabývací tituly k pozemku tedy osvědčily vlastnictví ČR, a proto byl pozemek prohlášením zapsán do příslušnosti hospodařit ÚZSVM, aby s ním mohlo být dále nakládáno.
Do vlastnictví obce byl pak tento pozemek bezúplatně převeden z důvodu veřejného zájmu s omezujícími podmínkami zajištění požární ochrany po dobu 10 let. Obec tak tímto převodem získala do svého vlastnictví pozemek v účetní hodnotě 10 530 Kč a zároveň došlo ke sjednocení vlastníka stavby a pozemku pod ní.