Neděle, 17. listopadu 2019

Likvidace „výherních“ hracích přístrojů

03.09.2019
Likvidace „výherních“ hracích přístrojů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně zlikvidoval elektromechanickou ruletu, větší množství výherních hracích automatů včetně klíčů a poukazů.
Vlastníkem těchto předmětů byla Česká republika na základě Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 a Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 v trestním řízení. Jednalo se celkem o 34 výherních hracích přístrojů, jednu elektromechanickou ruletu, 100 klíčů, 33 čipů a 861 poukazů na různé kredity.
Movité věci, kromě poukazů, byly předány k likvidaci odborné firmě a bylo s nimi nakládáno v režimu zpětného odběru dle zákona o odpadech a současně v souladu s Vyhláškou o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Vzhledem k tomu, že ruleta byla objemná a těžká, musela být nejprve částečně pracovníkem ÚZSVM rozebrána. Poukazy na různé kredity byly zlikvidovány svépomocí (rozstříháním a vhozením do tříděného odpadu).