Středa, 27. května 2020

Majetek z odúmrti bude využit pro silniční obchvat Mošnova

23.03.2020
Majetek z odúmrti bude využit pro silniční obchvat Mošnova
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo pro plánovaný obchvat v Mošnově bezúplatně státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/4 na pozemku v okrajové nezastavěné části obce Skotnice o výměře 1858 m2.
Pozemek byl dosud užíván jen k zemědělské činnosti. Silnice má svých charakterem nadregionální význam a patří mezi stěžejní silnice vedoucí z Ostravy jižním směrem přes Mošnov, Příbor, Frenštát pod Radhoštěm až do rekreační oblasti pohoří Beskydy. V trase obchvatu Mošnova pak bude představovat hlavní komunikační napojení průmyslové zóny Mošnov a mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Majetek v hodnotě 560 Kč připadl do vlastnictví státu jako odúmrť.