Neděle, 17. listopadu 2019

Nepotřebný majetek ÚZSVM bude dále využit lázeňskou státní institucí

04.09.2019
Nepotřebný majetek ÚZSVM bude dále využit lázeňskou státní institucí
Karlovarskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo nalézt nového majitele pro 23 obrazů.
ÚZSVM získal obrazy po bývalých okresních úřadech na území Karlovarského kraje. V rámci nabídky státním institucím o majetek projevily zájem Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Konkrétně se jednalo celkem o 23 různých reprodukcí květin, kytic, krajin, zátiší, atp. Předány byly bezúplatně smlouvou o předání majetku. Účetní hodnota předaných obrazů činí 41 560 Kč, využity budou k dovybavení lázeňských domů v rámci lázeňského areálu.